Derneğin Amacı
Derneğimizin amacı, cinsellik alanında çalışan farklı disiplinlerden profesyoneller arasında eşgüdümü sağlamak, sağlık profesyonellerini cinsel tedaviler konusunda eğitmek, cinsel tedavilerin bilimsel standartlara ve etik kurallara uygun yapılmasını sağlamak ve toplumun cinsel eğitimine katkıda bulunmak şeklinde özetlenebilir.
 
 
Sizden Gelen Sorular
 
Üyeliklerimiz
Skip Navigation LinksANA SAYFA > Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi2001 yılından beri profesyonellere yönelik "Cinsellik ve Cinsel Tedaviler" eğitim programını yürütmekteyiz. Bu birbirini izleyen 3 modülden oluşan standart bir eğitim paketidir. Eğitimlerimize talebin fazla olması nedeniyle, 2003 yılından beri bekleme listesi oluşturuyoruz. Başvuru için kişinin, mesleki CV´si, neden cinsel terapi eğitimi almak istediği konusundaki düşünceleri ve tüm iletişim bilgileri ile birlikte info@cetad.org.tr adresine başvurması gerekmektedir. Yeni bir eğitim modülü açacağımız zaman öncelikle bekleme listesindeki başvuruları dikkate alarak, yer kalırsa açıktan duyuru yapmaktayız.

1. Modül: Cinsellik Kavramı (Cinsellik ve cinsel sorunlara genel yaklaşım)

2. Modül: Cinsel İşlev Bozuklukları (Cinsel öykü alma, değerlendirme yöntemleri, tanı, ayırıcı tanı, temel tedavi yaklaşımları )

3. Modül: Cinsel Terapiler (Cinsel terapi teknikleri, olgu takibi ve süpervizyon)

Her modül kendi içinde bir bütünlük taşımaktadır. Her modülde farklı eğiticiler görev alacak ve her modül için ayrı katılım belgesi verilecektir. 1.Modül, temel kavramların işleneceği bir bölümdür, bu modülü tamamlamadan sonraki modüllere katılım mümkün değildir. 1.Modül cinsellik alanında çalışan herkese açık olup tüm hekimler, psikologlar, rehber ve danışmanlar, pedagoglar, sosyal hizmet uzmanları, hemşireler, öğretmenler ve diğer disiplinlerden kişiler katılabilir. 2.Modüle yalnızca klinisyenler katılabilir. 3.Modüle ise yalnızca CETAD Yönetim kurulunun uygun bulduğu psikiyatri asistan ve uzmanları ile psikologlar katılabilir.

1.Modülde 24 saatlik eğitim 3 günde, 2.Modülde 50 saatlik eğitim 6 günde tamamlanmaktadır. 3.Modül, 9 günde 75 saatlik toplu eğitim ve bir yıl içinde en az 96 saat süpervizyondan oluşur.

Devamsızlık Hakları:1.Modülde devamsızlık hakkı yoktur. 2.Modülde (6 günlük eğitim boyunca) 4 saat, 3.Modülde (9 günlük eğitim boyunca) 8 saattir.

Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde, CETAD üyelerine öncelik tanınacaktır. Her modülden önce CETAD Yönetim Kurulu, başvuran adaylar arasından, katılımcıları saptar.

Eğiticiler : Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Dr. Nesrin Yetkin, Prof. Dr. Şahika Yüksel, Prof. Dr. Doğan Şahin, Doç. Dr. Cem İncesu, Dr. Y.Özay Özdemir, Doç. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Dr. Ceyda Güvenç, Doç Dr. Ufuk Sezgin, Dr. Aytül Gürbüz Tükel, Prof. Dr. Engin Eker, Dr. Berk Murat Ergun, Dr. Haluk Pektaş, Prof. Dr. Ferruh Şimşek, Dr. Irmak Bircan, Av. Gürkan Sert, Birsen Özkan, Dr. Emine Öztürk Kılıç, Dr.N.Berfu Akbaş.

3.MODÜL EĞİTİMİNE KABUL KOŞULLARI
3.Modül eğitimi cinsel terapist yetiştirme programı olup, adayların cinsel terapist olmaya uygun ve hazır olduğuna CETAD Yönetim Kurulu, eğiticilerin değerlendirmelerine göre karar verir. Bu seçimlerde geçerli ölçütler şöyle belirlenmiştir:

 1. Psikiyatrist ya da psikolog olmak
 2. Psikiyatri uzmanlık öğrenciliğinin en az iki yılını tamamlamış olma
 3. Psikologlar için klinik psikoloji yüksek lisansını bitirmiş ve yeterli klinik deneyime sahip olması veya yüksek lisans yapmamış olsa dahi, önemli psikiyatrik bozuklukları tanıyıp, ayırt edebilecek kadar genel psikiyatri hastanesinde, servis ve/veya poliklinikte yeterli süre çalışmış olmak.
 4. Psikiyatrist ve psikologlar için temel bir psikoterapi eğitimi ve deneyiminin olması

Yukarıda sayılanlar asgari koşullardır. Bu koşullara uyan kişiler ayrıca eğitim komisyonu tarafından şu açılardan değerlendirilir ve yönetim kurulunun kararı ile 3.Modüle kabul edilirler.

1. Adayın eğitim motivasyonu
2. Cinsel terapist olmaya uygun olma

 1. cinsel yaşamdaki farklılıklara karşı ön yargılı olmama ve saygı duyabilme
 2. kendi değer yargılarının farkında ve herkesin farklı değerlerinin olabileceğinin bilincinde olma
 3. cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, din, siyasi görüş gibi konularda ayrımcılık yapmama
 4. empati yapabilme ve farklı olanı anlayıp saygı duyabilme
 5. kendi zayıflıklarının ve sorunlarının farkında olma

3. Hastalarının zarar görmemesi ve yararını kendi kişisel çıkarlarından üstün tutabilme
4. İşini ciddiye alma ve saygı duyma
5. Etik davranabileceği konusunda bir kuşkunun bulunmaması

1. MODÜL: CİNSELLİK KAVRAMI

 • Cinsellik
 • Yakın ilişkiler
 • Güzel sevişme
 • Cinsel anatomi ve fizyoloji
 • Psikoseksüel gelişim
 • Cinsel inanışlar
 • Cinsel kimlik ve cinsel roller
 • Cinsel gelişimin temel taşları
 • Cinsiyet ve cinsel kimlik farklılıkları
 • Cinsel davranışlar

2. MODÜL: CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

 • CİB'de etiyoloji
 • Cinsel öykü
 • Vajinismus ve cinsel ağrı bozuklukları
 • Kadınlarda uyarılma ve orgazm bozuklukları
 • Sertleşme bozuklukları
 • Boşalma bozuklukları
 • Cinsel istek bozuklukları
 • CİB'de ürolojik yaklaşım
 • CİB'de jinekolojik yaklaşım
 • Güvenli seks
 • İnterseks
 • Parafililer
 • Cinsel travma
 • Transgender
 • İlişkiler ve sistemik çift terapisi teknikleri
 • Ergen cinselliği
 • Tanısal değerlendirme
 • CİB ve Psikofarmakoloji
 • Yaşlılık ve cinsel yaşam
 • Cinsel tedavilere giriş

3. MODÜL: CİNSEL TERAPİLER

 • Öykü değerlendirme
 • Dinamik yaklaşımlar
 • Kognitif davranışçı yaklaşım
 • Çift tedavileri
 • Grup tedavileri
 • Cinsel fizyoloji konusunda bilgilendirme
 • Erken Boşalma
 • Vajinismus
 • Sertleşme Bozuklukları
 • Kadında uyarılma ve orgazm bozuklukları
 • Cinsel İstek Bozuklukları
 • Geç boşalma
 • Parafili tedavisi
 • Birleşemeyen çiftler
 • Cinsel tedavide kullanılan bazı teknikler
 • Eşi olmayanlarda tedavi
 • İki eşte de CİB ve Özel vakalar
 • Cinsel travma hastalarına yaklaşım
 • Çocuk/ergen cinsellik eğitimi
 • Cinsel terapistler için yasalar
 • Cinsel konularda bilirkişilik
 • Eşcinselliğe yaklaşım
 • Sanal seks
 • Cinsel terapilerde Etik
 
     
 LookUs & Online Makale