Skip Navigation Links
 • Anasayfa
 • Kurullar
 • Yönetim Kurulumuz
 • Yönetim Kurulumuz

  Dr. Ceyda Güvenç

  Yönetim Kurulu Başkanı

  1969 Antalya doğumlu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 2001 yılında tamamladı. 2013 yılına kadar aynı hastanede sırasıyla psikotik bozukluklar birimi, psikoterapi eğitim ve tedavi merkezi ve cinsel işlev bozuklukları biriminde eğitici ve supervizör olarak görev yaptı. 2013 den itibaren muayenehanesinde hasta kabul etmeye başladı. 1997-2002 yılları arasında psikodrama ve grup psikoterapileri eğitimi, 1999-2002 yılları arasında cinsel terapi eğitimi aldı.  2002 den bu yana CETAD’da eğitici terapist ve süpervizör aynı zamanda CETAD genel sekreteri olarak görev yapıyor.
   
   

  Dr. Irmak Saraç

  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

  1973 Ankara doğumlu. TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra 1989'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. 2001 yılında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı yüksek lisansını 2013 yılında tamamladı. Tezini ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadınların sağlık sorunları ve sağlık hizmetlerinden yararlanma deneyimleri üzerine yaptı. İkisi basılmış üç roman çevirisi mevcuttur. Halen, CETAD Yönetim Kurulu Üyesi, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi olup İstanbul Tabip Odası'nda Kadın Komisyonu'nun çalışmalarına katılmaktadır. Özel Surp Agop Ermeni Hastanesi'nde çalışmaktadır.
   
   

  Doç. Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım

  Genel Sekreter

  2001 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden uzmanlık eğitimini aldı, 2002 yılında BRSHH’de başasistan olarak atandı.  2012 yılından beri Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezinde eğitici olarak çalışmakta. 2018 yılından itibaren Doçentlik ünvanı aldı. Vekil Eğitim Görevlisi olarak atandı.  1999 depremi sonrasında travma konusunda çalışmaya başladı. 1BARİLEM Bakırköy Travma Terapileri Grubu Koordinatörü ve eğiticisi. CETAD Travma Bilimsel Çalışma Birimi koordinatörü ve CETAD Travma Terapileri Eğitimi yürütücüsü. Bakırköy Psikoterapi Eğitim Merkezi Ruhsal Travma Polikliniği sorumlusu. Türkiye Psikiyatri Derneği Travma ve Afet Çalışma birimi Koordinatörü. Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi eğiticisidir.
   
   

  Dr. Ender Cesur

  Sayman

  2012 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden, 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Lisans Progamı’ndan (Açıköğretim) mezun oldu. Psikiyatri uzmanlık eğitimini 2013-2017 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamladı. 2017’de CETAD eğitimlerini tamamlayarak cinsel terapist oldu. Çoğunlukla cinsellik ve cinsel işlev bozuklukları, cinsel kimlik ve cinsel kimlikle ilişkili sorunlar, ruhsal travma ve adli psikiyatri alanlarında çalışmaktadır. 2016 yılından itibaren Trans Terapi Grubu’nda, 2020 yılından itibaren ise LİSTAG İstanbul Aile Grubu’nda koterapist olarak görev almaktadır.
   
   

  R. Seda Sakınmaz Kanturvardar

  Yönetim Kurulu Üyesi

  2012 İstanbul Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Lisansını tamamladı. 2012- 2017 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Korunmaya Muhtaç Çocuklar biriminde çalıştı. 2019 İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans programından mezun oldu. Tez çalışmasını HIV (+) Tanısı Almış, Tedavi Gören Olgularda; Çocukluk Çağı Travmalarının Sıklığı ve Riskli Cinsel Davranışlar Arasındaki İlişki üzerine yaptı. 2017 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Program Yöneticisi olarak çalışmakta. Aynı zamanda serbest çalışan olarak bireysel danışmanlıklar vermektedir. Travma Terapisi, Cinsel Terapi ve Varoluşçu Psikoterapi ile ilgilenmektedir.
   
   

  Dr. Nur Engindeniz

  Yönetim Kurulu Üyesi

  Dr. Nur Engindeniz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991 mezunudur. 1996 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde 2 yıl süre ile psikiyatri uzmanı olarak çalıştıktan sonra mesleki yaşamına serbest hekim olarak devam etmektedir.

  Psikodrama çalışmaları ile başladığı psikoterapi eğitimine daha sonra psikanalitik psikoterapi ve psikanaliz eğitimi ile devam etmiştir. Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı (HOPPV)kurucu üyelerindendir. 2010 yılına kadar HOPPV’da eğitim koordinatörü, co-terapist, süpervizör olarak görev yapmıştır. Ayrıca 1992 yılından beri travma mağduru hastalar ile de çalışmaktadır.

  Cinsel terapi eğitimini CETAD’da tamamlamış ve CETAD eğitici terapistlerindendir.

  Çok sayıda kongrede panelist, çalışma grubu yöneticisi, kongre düzenleme kurulu üyesi, kongre sekreteri olarak görev almıştır.

  Başlıca çalışma alanları kadın ve ruh sağlığı, kişilik yapılanmaları ile ilgili sorunlar, postmodern ilişkiler ve kliniğe yansımaları, ilişki sorunları, cinsel işlev bozuklukları, bireysel ve toplumsal travmalar, psikanaliz ve sinemadır.
   
   

  Dr. Rümeysa Taşdelen

  Yönetim Kurulu Üyesi

  2009 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş , psikiyatri uzmanlık eğitimini 2011-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tamamlamıştır. 2017 yılında 1 yıl süreyle Erenköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kapalı psikoz servisinde çalışmış, ardından atandığı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde halen uzman doktor olarak görev yapmaktadır. 2019 yılında CETAD Cinsellik ve Cinsel Tedaviler eğitim ve süpervizyonlarini tamamlamayarak cinsel terapist, TPD Bilişsel Terapi Eğitimi ve süpervizyonlarını tamamlayarak BDT uygulayıcısı ünvanını almıştır. Kadın ruh sağlığı, travma terapileri ve cinsel terapiyle ilgilenmektedir.