Skip Navigation Links
 • Anasayfa
 • Üyelik
 • Üyelik Bilgisi
 • Üyelik Bilgisi

  Derneğin asıl ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır.

  1 - Asıl üyelik: Derneğe yalnızca hekimler, psikologlar, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunları, sosyal hizmet uzmanları, hemşireler ile bu alanda çalışan eğitimciler asıl üye olabilirler.

  2 - Onursal üyelik: Uluslararası çalışmalar yapmış Türk ve yabancı bilim çalışanlarına ya da yurtiçinde ve/veya yurt dışında derneğe yakın ilgi göstererek maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara onursal üyelik verilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

  Üyeliğe Başvurma ve Kabul Edilme *

  1 - Asıl üyelik: Üyelik koşullarına uygun kişiler, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna işledikten ve gerektiğince fotoğraf ekledikten sonra , üyelik giriş ödentisi olan 50TL'yi ödeyerek Yönetim Kuruluna başvururlar. Başvurudan sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyelik karara bağlanır. Başvurusu kabul edilenler 'Asıl üye' defterine kaydedilirler. Asıl üyeler, bu tüzük ile öngörülen maddi ve manevi yükümlülükleri düzenli ve tam olarak yerine getirmekle mükelleftirler.

  2 - Onursal üyelik: Genel Kurul üyelerinin 1/5'inin ya da Yönetim Kurulu'nun önerisi ile Genel Kurul kararı ile kesinleşir.

  Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

  a) Üyeler istedikleri zaman üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler.

  b) Bilimsel, mesleki ve etik kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu,derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği saptanan üyeler Onur Kurulu'nun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarmaya itiraz söz konusu olduğunda, itirazdan sonraki ilk Genel Kurul'da üyelikten çıkarma işlemi görüşülerek kesin karara bağlanır. Üyelikten çıkarma işlemine itiraz, çıkarma kararı alındıktan sonraki 3 ay içerisinde yapılmalıdır. Çıkarma işleminden sonra itiraz olursa ilk Genel Kurula kadar üyelik askıya alınır.

  c) Üyelikten ayrılanların ya da çıkarılanların ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.

  Üyelik Yükümlülükleri

  a) Her kişi üyelik başvurusu sırasında giriş ödentisi ödemekle yükümlüdür. Üyeliği kabul edilmeyenlerin giriş ödentisi geri verilmez.

  b) Yıllık üyelik ödentisi 500 TL olup her yıl için bir kerede ödenir.

  * Yeni üyelik başvurusu için [email protected] adresimize özgeçmişiniz ile başvurmanız gerekmektedir.